Erenler’e Sivil İnisiyatif Derneği

Sakarya genelinde mevcut olan yerel ve yerleşik sosyal doku, ekonomik yapı ve kültürün tanıtılması ve yaşatılmasını amaçlayan Sivil İnisiyatif Derneği ERENDER Erenler’de açılıyor.

Erenler’in ileri gelenlerinden Ahmet Pekşen, Erdinç Öztürk, İshak Yener Birgül ve eşleri ile dostları, Payidar Restoran’da düzenlenen kahvaltılı toplantıda bir araya geldi.

Halkın ekonomik, sosyal, kültürel ve eğitim gibi alanlarda yardımlaşmasını destekleyen kuruluş, yine halkın istek ve menfaatlere uygun, kamu, yarı resmî, özel ve tüzel kişi ve kurumlar nezdindeki sorunların çözümünü netice elde edinceye kadar fahri olarak takip etmeye yönelik faaliyetlerde bulunmayı, Erenler ilçesinin ve Sakarya’nın çağı yakalamış bir kent olmasını hedefliyor.

Dernek kurs, seminer ve panel gibi eğitim çalışmaları yürütmek, yardım toplama faaliyetlerinde bulunmak, öğrenci eğitim bursu fonları oluşturmak, sosyal ve kültürel tesisler kurmak şeklinde halka hizmet amaçlı faaliyetlerde bulunmayı amaçlıyor.

Dernekçe Sürdürülecek Çalışma Konuları ve Biçimleri:

1. Faaliyetlerin etkinleştirilmesi ve geliştirilmesi için araştırmalar yapmak,

2. Kurs, seminer, konferans ve panel gibi eğitim çalışmaları düzenlemek,

3. Amacın gerçekleştirilmesi için gerekli olan her türlü bilgi, belge, doküman ve yayınları temin etmek, dokümantasyon merkezi oluşturmak, çalışmalarını duyurmak için amaçları doğrultusunda gazete, dergi, kitap gibi yayınlar ile üyelerine dağıtmak üzere çalışma ve bilgilendirme bültenleri çıkarmak,

4. Amacın gerçekleştirilmesi için sağlıklı bir çalışma ortamını sağlamak, her türlü teknik araç ve gereci, demirbaş ve kırtasiye malzemelerini temin etmek,

5. Gerekli izinler alınmak şartıyla yardım toplama faaliyetlerinde bulunmak  ve yurt içinden ve yurt dışından bağış kabul etmek,

6. Gerekli izinler alınmak şartıyla yardım ve Öğrenci Eğitim Bursu fonları oluşturmak, Burs vermek.

7. Tüzük amaçlarının gerçekleştirilmesi için ihtiyaç duyduğu gelirleri temin etmek, iktisadi, ticari ve sanayi işletmeler kurmak ve işletmek,

8. Üyelerinin yararlanmaları ve boş zamanlarını değerlendirebilmeleri için lokal açmak, sosyal ve kültürel tesisler kurmak ve bunları tefriş etmek,

9. Üyeleri arasında beşeri münasebetlerin geliştirilmesi ve devam ettirilmesi için yemekli toplantılar, konser, balo, tiyatro, sergi, spor, gezi ve eğlenceli etkinlikler vb. düzenlemek veya üyelerinin bu tür etkinliklerden yararlanmalarını sağlamak,

10. Dernek faaliyetleri için ihtiyaç duyulan taşınır, taşınmaz mal satın almak, kiralamak, kiraya vermek ve taşınmazlar üzerinde ayni hak tesis etmek,

11. Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi durumunda vakıf kurmak, derneğin kurulacak veya kurulmuş olan federasyon ve konfederasyonlara üye olarak katılması çıkması, delege vermesi konusunda yönetim kuruluna yetki verilmesi.

Gerekli izin alınarak derneklerin izinle kurabileceği tesisleri kurmak,

12. Uluslararası faaliyette bulunmak, yurt dışındaki dernek veya kuruluşlara üye olmak ve bu kuruluşlarla proje bazında ortak çalışmalar yapmak veya yardımlaşmak,

13. Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi halinde,

Dernek ve Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşları ile İlişkilerine Dair Kanun hükümleri saklı kalmak üzere, kamu kurum ve kuruluşları ile görev alanlarına giren konularda ortak projeler yürütmek,

14. Dernek üyelerinin yiyecek, giyecek gibi zaruri ihtiyaç maddelerini ve diğer mal ve hizmetlerle kısa vadeli kredi ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla sandık kurmak,

15. Gerekli görülen yerlerde dernek faaliyetlerini yürütmek amacıyla yurt içi ve yurt dışında şubeler ve Lokaller açmak kapatmak, açılan yerlere temsilci atamak.

16. Derneğin amacı ile ilgisi bulunan ve kanunlarla yasaklanmayan alanlarda, diğer derneklerle veya vakıf, sendika ve benzeri sivil toplum kuruluşlarıyla ortak bir amacı gerçekleştirmek için plâtformlar oluşturmak,

17. Gençlik, Kadın ve diğer komisyonları kurmak, başkan atamak.

18. Açılan ve Açılacak olan Dernek Lokallerinde, Tavla dahil hiçbir talih oyunu oynanmayacaktır.

19. Dernek Merkezi ve tüm birimlerinde hertürlü siyasi toplantı ve faaliyete izin verilmez.

Bir yanıt bırak