Etiket İnşaat Mühendisleri Odası Sakarya Şube Başkanı Hüsnü Gürpınar

İnşaat Mühendisleri Odası Sakarya Şube Başkanı Hüsnü Gürpınar,“Depremin bir doğa olayı olduğu kabul edilmeli ancak denetimsizliğin neden olduğu...