Etiket Ulusal Deprem Strateji ve Eylem Planı UDSEP 2012- 2023

İnşaat Mühendisleri Odası Sakarya Şube Başkanı Hüsnü Gürpınar,“Depremin bir doğa olayı olduğu kabul edilmeli ancak denetimsizliğin neden olduğu...