Kırsal Mahalleye dönüşüm için ilçe başkanlarından destek

Kırsal mahallede ikamet eden siyasi partilerin ilçe başkanları, mahalle statüsünden zarar köylerin yeniden mahalleye dönüşmesinin yolunu açan ‘Kırsal Mahalleye dönüşüm’ hakkını elde etmek için yapılacak çalışmalara destek verdi.

Büyükşehir Yasası ile köylerin mahalleye dönüştürülmesi sonucu tarım ve hayvancılık faaliyetleri zarar görünce uygulamadan dönüş yolu açıldı. Bu düzenleme ile orman köylerine ve kırsal alanlardaki yerleşim yerlerine, su fiyatı dâhil çok önemli indirimler ve vergi muafiyetleri getirildi. 

Statüsü değişen tüm köylerin tek kararla eski statüsüne kavuşmasının sağlanması beklenirken bu sürece destek vermek amacıyla muhalefet partilerinden oluşan ilçe başkanları konuyla ilgili toplantıda bir araya geldi.

PARTİLERİN AKYAZI İLÇE BAŞKANLARI BİR ARAYA GELDİ

Akyazı İyi Parti İlçe Başkanı Fatih Çakmak’ın mazereti nedeniyle katılamadığı, Cumhuriyet Halk Partisi İlçe Başkanı Mustafa İyiyazıcı, Saadet Partisi İlçe Başkanı Şeref Tan, Gelecek Partisi İlçe Başkanı Hüseyin Güler ile Deva Partisi İlçe Başkanı Erkan Çoruhlu’nun Akyazı’da kırsal mahallede ikamet eden ilçe başkanları olarak bir araya geldi. Toplantıda, köylerin 7254 sayılı Kanunun 10. Maddesiyle ‘Kırsal Mahalle’ye dönüşerek elde edecekleri avantajlar konuşuldu. Toplantıda Kırsal Mahalleye dönüşüm süreci ile ilgili bilgilendirmeler yapılırken, dönüşümün sağlayacağı şu faydalar anlatıldı:

EMLAK VERGİSİ ÖDENMEZ

“Kırsal mahalle veya kırsal yerleşik alan olarak belirlenen yerlerde; gelir vergisinden muaf esnaf ile basit usulde gelir vergisine tabi mükellefler tarafından bizzat işyeri olarak kullanılan bina, arsa ve araziler ile mesken amaçlı kullanılan binalar ve zirai istihsalde kullanılan bina, arsa ve araziler 29/7/1970 tarihli ve 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanunu’na göre alınması gereken emlak vergisinden muaftır.

Bu yerlerde, ticari, sınai ve turistik faaliyetlerde kullanılan bina, arsa ve araziler için emlak vergisi yüzde 50 indirimli uygulanır.

İMARLA İLGİLİ HARÇLARDA MUAFİYET

Yeni inşaat yapacaklar belediyeye bina inşaat harcı ve imarla ilgili harçlar ödenmez. Kırsal mahalle veya kırsal yerleşik alan olarak belirlenen yerlerde, 26/5/1981 tarihli ve 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu uyarınca alınması gereken bina inşaat harcı ile imarla ilgili harçlar alınmaz; anılan kanuna göre alınması gereken diğer vergi, harç ve harcamalara katılma payları yüzde 50 indirimli uygulanır.

SU FATURALARINA %75 İNDİRİM

Bu yerlerde içme ve kullanma suları için alınacak ücret en düşük tarifenin işyerleri için yüzde 50’sini, konutlar için yüzde 25’ini geçmeyecek şekilde belirlenir. 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu uyarınca bilanço esasına göre defter tutan mükellefler için bu fıkrada belirtilen muafiyet ve indirimler uygulanmaz.

ORMANLARDA İMTİYAZLAR DEVAM EDER

3/7/2005 tarihli ve 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 12’nci maddesinin yedinci fıkrası ile 31/8/1956 tarihli ve 6831 sayılı Orman Kanunu’nun ek 17’nci maddesi hükümlerinden yararlanan yerler; kırsal mahalle veya kırsal yerleşik alan olarak belirlenmesi halinde bu madde hükümlerine aykırı olmayan hak, sorumluluk ve imtiyazlardan faydalanmaya devam ederler.

BELEDİYE HİZMETLERİ KESİLMEZ

Burada bir şeye dikkatinizi çekmek isteriz; bu kanun uygulanması durumunda bu mahallelere hizmet olarak verilen çöp toplama, ilaçlama, yol bakımı gibi hizmetler yine bağlı belediyelerce verilmeye devam edecektir. 

Bu mahalleler İl Özel İdareler kaldırıldığı için zaten buralardaki nüfusa göre hazineden parayı alarak söz konusu hizmetleri vermeye devam edeceklerdir. Yine bu kırsal mahallede yaşayanlar ilçe ve büyükşehir belediyelerinde oy kullanacaklardır.”

TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ

İlçe Başkanları, Kırsal Mahalleye dönüşme konusunda müracaat eden mahalle halkları ve muhtarların devletin köylü ve çiftçilere sağladığı Kırsal Mahalleye dönüşme taleplerini içeren dilekçelerinin takipçisi olacaklarını söyledi. Başkanlar bu konuda kararlı olduklarını, “Bu dilekçeler göz ardı edilip köylü ve çiftçi kardeşlerimizin mağdur edilmemesi için haklı talepleri karşılanana kadar bu işin peşini bırakmayacağımızı kamuoyuna duyururuz” ifadeleri ile vurguladı.

İLGİLİ HABERLER

Bir yanıt bırak